Przedstawicielstwo na Węgrzech

Spółka AWT Rail HU Zrt. oferuje na Węgrzech od 2010 r. usługi transportu kolejowego i eksploatacji bocznic kolejowych. Korzysta przy tym z zaplecza macierzystej grupy AWT, należącej do największych prywatnych przewoźników towarowej spedycji kolejowej w Europie i dysponującej rozległym taborem kolejowym oraz 60-letnim doświadczeniem.

Kluczowym przedmiotem działalności AWT Rail HU jest towarowy transport kolejowy. Spółka oferuje wysoki poziom usług za konkurencyjne ceny. Pociągi spółki poruszają się po wszystkich węgierskich regionach, a międzynarodowe kontrakty z przewoźnikami kolejowymi z sąsiednich krajów umożliwiają stałą i optymalną organizację transportu towarowego w zakresie eksportu, importu i tranzytu

Od 1. października 2012 r. AWT Rail HU może realizować przewozy do Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS) i Chin zgodnie z zasadami SMGS.

Ogólne warunki handlowe

Menedżment:

  • Dyrektor Generalny – Attila Gonda
  • Dyrektor Handlowy – Bogoslav Skierniewski
  • Dyrektor Operacyjny – Csapi Attila
  • Manager ds. klientów kluczowych - Réka Drinóczi-Horváth

Siedziba spółki:

North Point Centre Office Building
Róbert Károly krt. 64-66
H-1134 Budapest, Węgry

Telefon: + 36 1 382 0922
Faks: + 36 1 382 0923
E-mail: awt-rail-hu@awt.eu

Trade register number: 01-10-046578
VAT register number: 14573554-2-41