Železniční doprava

 • Jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb nákladní železniční dopravy v Evropě
 • Druhý největší železniční dopravce v České republice
 • Roční přeprava přes 14 milionů tun zboží
 • Vnitrostátní i mezinárodní doprava
 • Doprava ucelenými vlaky i ve skupinách vozů
 • Mimořádné i kusové zásilky
 • Kooperace se spolupracujícími dopravci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Rumunska, Bulharska, Slovinska nebo Chorvatska
 • 160 vlastních lokomotiv
 • 400 km vlastních železničních tratí
 • Zastoupení v Maďarsku

Služby:

 • Komplexní služby na průmyslových vlečkách
 • Výstavba a opravy železničního svršku
 • Překládka mezi silnicí/vodou a železnicí, možnost meziskladování
 • Systém ACTS

Dokumenty ke stažení:

Všeobecné přepravní podmínky pro drážní nákladní dopravu AWT Rail SK