Corporate Governance

Uplatňujeme etický přístup nejen vůči našim zaměstnancům, ale také obchodním partnerům. Naši obchodníci se řídí nově vytvořeným etickým kodexem. Plníme nejpřísnější normy ISO a jsme držiteli dalších certifikátů. Jejich platnost pravidelně prověřuje nezávislý audit.