Rekultivační a stavební práce

Návrat k čisté přírodě…

Nabízíme komplexní služby týkající se rekultivačních prací, zemních prací, stavební, demoliční a projekční činnosti.

Disponujeme potřebnou speciální technikou i vyškolenými pracovníky. Jde o unikátní know-how, které nachází své využití i v lokalitách, kde je nutné řešit staré ekologické zátěže. Zabýváme se ochranou přírody a krajiny, vytvářením zeleně a úpravou vodních toků, provozujeme skládky a zařízení k odstraňování a úpravě odpadů.

  • Rekultivace a stavební práce
  • Likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady
  • Projekční činnost
  • Doprava terénními a silničními vozidly
  • Těžká mechanizace
  • Opravy nákladních vozidel a těžkých strojů
  • Popílkový stabilizát