Provozování drah

  • Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečkách
  • Provozování regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem
  • Poskytování doprovodných služeb – zajištění vykládky, nakládky, obsluha pásové dopravy, provoz skládky uhlí, údržba ploch, vystavování průvodních listin, vážení a balení zásilek, vnitrozávodová silniční doprava
  • Kontrolní činnost a údržba dráhy
  • Inženýring a poradenská činnost v oblasti staveb na dráze a provozování drážní dopravy
  • Poradenská činnost takzvaného „Bezpečnostního poradce" při přepravě nebezpečných věcí po železnici (RID) i silnici (ADR)

Údaje o přístupnosti provozovaných vleček AWT