Management

Arkadiusz_Olewnik.jpg                                           

Generální ředitel

Arkadiusz Olewnik

Arkadiusz Olewnik má dlouholeté zkušenosti z řídících funkcí v železničním odvětví. V období 2005 – 2012 působil mezi jinými ve funkcích: člena představenstva – finančního ředitele podniku Koleje Mazowieckie (2009 – 2012), zástupce představenstva pro investice v podniku POC Dipservice (v současnosti Polski Holding Nieruchomości S. A., období 2008 – 2009) a člena představenstva – ředitele pro privatizaci a správu a řízení společnosti v PKP S.A. (2005 – 2008).

V období 2005 – 2008 vykonával funkci předsedy dozorčí rady PKP CARGO S.A. a člena dozorčí rady Trade Trans S.A. Od března 2016 působí ve funkci ředitele odboru finančního controllingu a vztahů s investory v PKP CARGO. V letech 2013 – 2016 působil na pozici experta pro trh infrastruktury a realizoval mezi jinými finanční audit podniku Koleje Śląskie Sp. z o.o. nebo audit železniční infrastruktury podniku Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie. Arkadiusz Olewnik je absolventem Vysoké školy obchodní (Szkoła Główna Handlowa) ve Varšavě, oboru Ekonomika výroby.

Viktor_Bystrian-1.jpg

Obchodní ředitel

Viktor Bystrian

Viktor Bystrian ve skupině AWT působí na řídících obchodních pozicích již od roku 2008. Podílel se například na rozvoji kombinované dopravy ve skupině, na růstu a využití terminálu v Ostravě-Paskově, nebo na expanzi logistických služeb poskytovaných v segmentu automobilového průmyslu. Získal ekonomické vzdělání na Universitě Mateja Bela na Slovensku, studoval také marketing, management a obchodní právo v USA a logistiku a management námořní dopravy v Dánsku.

David_Kostelnik.jpg Provozní ředitel

David Kostelník

David Kostelník pracuje pro AWT od roku 1999. Prošel různými pozicemi v provozních oblastech, následně zastával přední pozice v oblasti obchodu. Od července 2013 byl pověřen řízením provozní oblasti AWT ROSCO. Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice.

Tomas_Kral.jpg Finanční ředitel

Tomáš Král

Tomáš Král pracuje ve skupině AWT od roku 2010. Před nástupem do AWT řídil finance a ekonomickou správu u zastoupení nizozemského silničního dopravce v ČR, společnosti Van der Vlist Czech. Ve skupině AWT působil jako finanční ředitel dceřiné společnosti AWT BlueTrucks a následně v roce 2011 přešel na pozici ředitele controllingu skupiny AWT. Současně byl tři roky ředitelem terminálu kombinované dopravy Ostrava-Paskov. Tomáš Král získal ekonomické vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze v oborech mezinárodní obchod a mezinárodní přeprava a logistika.

Bohumil_Bonczek.jpg Technický ředitel

Bohumil Bonczek

Bohumil Bonczek působí v AWT prakticky celý svůj profesní život. Více než 20 let zastával funkci provozního ředitele, od roku 2007 byl ředitelem pro logistiku. Od července 2013 vykonává funkci předsedy představenstva AWT ROSCO a.s. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině – studijní obor Provoz a ekonomika železniční dopravy.

Zaneta_Sigmundova.jpg Personální ředitelka

Žaneta Sigmundová

Žaneta Sigmundová pracuje pro AWT od roku 2014. Před nástupem do skupiny AWT působila jako HR Manager ve farmaceutické společnosti Walmark a na personálních pozicích ve výrobní firmě Henniges Automotive nebo energetické skupině RWE. Vystudovala management na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.