Startuje mezinárodní konference IRFC 2017

22.03.2017

Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC) je významnou událostí v kalendáři mezinárodního železničního sektoru. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy. Šestý ročník IRFC se koná v Praze ve dnech 22. až 24. března 2017 v hotelu Clarion Hotel Prague s mottem Let’s make European Railway EASY! Partnerem konference je skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO.

Konference IRFC navazuje na tradici setkání železničních expertů, která začala již v roce 2008. Za tuto dobu se dlouhá řada významných odborníků vyjádřila k mnoha aktuálním otázkám a problematice daného období. Tentokrát budou nosnými tématy konference opět projekty a trendy, které jsou v posledním období velmi diskutované.

Účastníky konference bude především zajímat vliv a dopad legislativy na jejich každodenní praxi. Diskutována budou témata jako liberalizace, standardizace, konkurenceschopnost a udržitelnost železniční dopravy. Mezi přednášejícími budou i významní činitelé z mezinárodních organizací a institucí, kterými budou EUAR (Evropská železniční agentura), UIC (Mezinárodní železniční unie), OSŽD (Organizace spolupráce železnic), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), CER (Společenství evropských železnic) a Shift2Rail (Společný podnik pro evropský železniční výzkum a inovace). Tyto organizace jsou rovněž patrony celé konference, spolu s ministerstvem dopravy ČR a Hospodářským výborem Parlamentu ČR.

Jedním z hlavních témat bude digitalizace v železničním sektoru. Dalším aktuálním tématem, které obsáhne konference IRFC 2017, je interoperabilita a implementace TSI TAF/TAP. Tradičním blokem přednášek budou témata zaměřená na novinky v technologii přepravy zásilek po železnici, mimořádné zásilky, nebezpečné zboží, jednovozové zásilky, bezpečnost, sledování apod. Účastníci konference budou mít i možnost dozvědět se, co je nového v přepravách Asie–Evropa, v jejich potřebách, dalším směrování a budoucnosti.

V rámci programu druhý den konference vystoupí i zástupci společnosti AWT. Barbora Lubojacká, ředitelka IT ve skupině AWT, se představí v sekci Železniční inovace, projekty a informační systémy s přednáškou na téma 4. železniční balíček a interoperabilita – příležitost nebo smrtelná rána pro dopravce? „4. železniční balíček podstatným způsobem mění železniční trh a našim úkolem bude se novým podmínkám nejen přizpůsobit, ale bude-li to možné, najít si v nich výzvy a příležitosti pro naši společnost,“ říká Barbora Lubojacká.

V sekci Železniční technologie: Novinky a nejlepší příklady v nákladní dopravě a logistice se svou prezentací vystoupí Viktor Bystrian, obchodní ředitel skupiny AWT.

„Mezinárodní konference IRFC patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu a v současnosti má již opravdu evropský charakter. Jedná se o jedinečné setkání odborníků a zástupců významných evropských železničních dopravců, kde mohou společně řešit aktuální témata. V rámci našich přednášek chceme s kolegy diskutovat o novinkách, které přináší 4. železniční balíček nebo zmínit naše úspěchy v segmentu automotive a intermodal a prezentovat další směr rozvoje skupiny AWT a PKP CARGO,“ říká Viktor Bystrian.