AWT výrazně posiluje své postavení na trhu v oblasti automotive

27.06.2017

Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, pružně reaguje například na ukončení těžby uhlí v Dole Paskov a výrazně zvyšuje počet přeprav v segmentech automotive či chemie. Společnost tak rozšiřuje portfolio poskytovaných služeb a usiluje o pozici předního poskytovatele nákladní železniční dopravy v oblasti přeprav automobilů v Evropě.

„V AWT věnujeme kombinované dopravě a přepravám produktů automobilového a chemického průmyslu stále větší pozornost. Jen v rámci přeprav automotive zaznamenáváme meziročně téměř trojnásobný nárůst objemu přeprav. Máme ambiciózní cíle, i s využitím synergií s PKP CARGO se chceme mimo jiné stát předním dopravcem automobilů v Evropě,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.

Strategií AWT je postupně snižovat závislost na přepravách uhlí a dalších tuhých paliv a hledat nové zakázky v přepravách chemie, automotive, agro a intermodal. „Právě s kombinovanou dopravou máme dlouholeté zkušenosti, viz naše pravidelná spojení s přístavy v Jaderském a Severním moři,” říká Viktor Bystrian, obchodní ředitel skupiny AWT.

Již více než rok AWT realizuje železniční přepravu automobilů z Trnavy a Kolína, stejně jako řadu jiných tranzitních přeprav nejen přes Českou republiku. Mezi nově realizované zakázky patří přeprava automobilů z Tych do Gyoru, kterou skupina AWT realizovala ve spolupráci se svou mateřskou společností PKP CARGO. Během přepravy byla využita jedna lokomotiva, která náklad přepravila přes tři evropské státy, což zákazníkovi zajistilo vysokou kvalitu přepravy. Využito bylo také střežené kolejiště vlečky v terminálu Paskov, které slouží pro bezpečné odstavování souprav. Díky tomu mohl zákazník lépe optimalizovat přístavby na čas pro nakládku a vykládku.

Terminál Paskov je jedním z nejvýznamnějších otevřených intermodálních překladišť v České republice. Díky své poloze v srdci Evropy, která umožňuje snadné a rychlé napojení do důležitých evropských přístavů a terminálů jako jsou Hamburg, Rotterdam, Bremerhaven, Koper, Trieste či české terminály v Mělníku a Lovosicích, představuje pro AWT velkou konkurenční výhodu. Terminál se navíc nachází v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť, díky čemuž představuje důležitý překládkový uzel právě pro oblast automobilového průmyslu. „U intermodálních přeprav a přeprav automotive můžeme plně využit potenciálu našeho nezávislého terminálu v Paskově, který plánujeme do konce roku 2020 zmodernizovat a rozšířit téměř na dvojnásobek. Naší vizí je aby se Terminál Paskov stal hlavním logistickým centrem jižní části logistického trojúhelníku Balt – Jadran – Severní moře,” podotýká Viktor Bystrian.

I díky zkušenostem s výše zmíněnou přepravou automobilů se nabízí možné využití rozsáhle vlečky Paskov i po ukončení těžby v Dole Paskov, a to nejen pro intermodální přepravy, ale také pro odstavení naložených vlaků v prostoru, který je střežen dvacet čtyři hodin denně. Běžné železniční stanice tuto službu nenabízí a odstavení naloženého vlaku tak pro zákazníky představuje velké riziko. Zákazníci by si navíc dle svých potřeb mohli plánovat finální doručení vlaků na nakládku a vykládku.

„Již řadu let můžeme sledovat výrazný pokles významu přeprav tuhých paliv. Experti se shodují na tom, že intermodální přepravy a přepravy produktů průmyslových odvětví, jako jsou chemie či automotive, se zakrátko stanou klíčovou součástí železniční nákladní dopravy v Evropě. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že skupina AWT je na tyto změny plně připravena,” dodává Viktor Bystrian.