65 let zkušeností v dopravě, logistice a spedici

19.10.2017

V letošním roce si skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, připomíná 65 let od vzniku společností OKR - Doprava a Čechofracht. 55 let uplynulo také od doby, kdy vznikly AWT Rekultivace (dříve OKR, Rekultivace), jediná nedopravní společnost skupiny. 

Skupina AWT má své kořeny v tradičních a uznávaných společnostech, díky kterým disponuje rozsáhlým know-how, podloženým více než 65 lety zkušeností a důvěry svých zákazníků. V minulých dekádách byly tyto společnosti součástí výrazných změn v nákladní dopravě ať už se jednalo o rozvoj moderních železničních vleček nebo o poskytování komplexních služeb v oblasti železniční a kombinované dopravy. 

Od roku 2010 jsou tyto firmy společně rozvíjeny pod hlavičkou AWT a od roku 2015 jsou společnosti součástí skupiny PKP CARGO, třetího největší operátora nákladní železniční dopravy v Evropě.

AWT je dnes synonymem solidní, moderní a spolehlivé nákladní železniční dopravy a logistiky v Evropě a během krátké doby vyrostla do velikosti a rozsahu, kdy je respektována na mezinárodní úrovni. Přitom si stále udržuje vysokou efektivitu a pružnost poskytovaných služeb.

„Společnost AWT prošla za dlouhá léta na trhu změnami, které ji postavily před řadu výzev. Troufám si říct, že je zvládla se zdviženou hlavou a díky tomu si vybudovala silné postavení na trhu. Spolupráce se skupinou PKP CARGO pak její sílu ještě pozvedla,“ míní generální ředitel Arkadiusz Olewnik.

„AWT je vnímána jako stabilizovaná, silná a respektovaná společnost s výrazným rozvojovým potenciálem, jehož nejsilnější stránkou a největší hodnotou jsou její vlastní zaměstnanci,“ říká technický ředitel Bohumil Bonczek.

Zatímco v minulosti byla společnost silně orientovaná na přepravu uhlí, daří se jí postupně nahrazovat tuto komoditu jinými. Právě schopnost přizpůsobovat se měnícímu trhu je podle obchodního ředitele Viktora Bystriana velkou výhodou společnosti. „Nejsme tak velký kolos, proto u nás nechybí flexibilita a proaktivní obchodní přístup. Na druhou stranu nejsme ani malá firma, takže se můžeme pouštět i do větších projektů a naši zákazníci nemají obavu nám tyto projekty svěřit.“ Budoucnost tak šéf obchodu vidí zejména v mezinárodní přepravě a dodává: „Zde můžeme využít své zkušenosti, které nám dávají velkou šanci se dále rozvíjet.“

Skupina AWT v současnosti zaměstnává více než 2 000 pracovníků a patří tak mezi největší zaměstnavatele nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v rámci celé ČR. Působí i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a své služby poskytuje v rámci celé Evropy. „I přes obtížnou situaci na trhu se ve svých klíčových aktivách neustále snažíme rozvíjet, i proto je velký důraz kladen na lidské zdroje. AWT každoročně investuje do vzdělávání svých zaměstnanců nemalé finanční prostředky, ať už do odborného vzdělávání nebo dalších rozvojových aktivit. Obrovskou výhodu máme v tom, že jsme prostřednictvím akreditovaného školicího střediska schopni si operativně a přímo na podmínky AWT vychovávat zaměstnance pro klíčové pozice strojvedoucí, vozmistr či výpravčí,“ dodává Žaneta Sigmundová, personální ředitelka skupiny AWT.

Strategií společností skupiny AWT do budoucna i s využitím synergií s mateřskou společností PKP CARGO je především rozvoj intermodální dopravy a přeprav pro automobilový, chemický a potravinářský průmysl, posilování mezinárodních přeprav zejména na ose sever – jih, poskytování komplexních služeb v ucelených logistických řetězcích při importu uhlí pro významné regionální odběratele, využití a zapojení železniční dopravy v oblasti velkoplošných rekultivačních prací a výstavby dopravních liniových staveb nebo využití vybavené vlečkové infrastruktury pro nové investory v regionu Severní Moravy.

V neposlední řadě pak AWT uvažuje o využití ojedinělé železniční sítě spojující velká regionální centra (Ostrava, Havířov, Orlová, Bohumín, Karviná, Rychvald) pro vybudování příměstské sítě rychlých lehkých vlaků osobní přepravy.