Naše společnosti

Advanced World Transport B.V.

Rapenburgerstraat 179 R
1011 VM Amsterdam
Netherlands
Telefon: +31 654 695 790
www.awt.eu

Společnosti, které jsou součástí koncernu AWT, jejichž řídící osobou je Advanced World Transport B.V.:

Advanced World Transport a.s.

Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava
PSČ 702 62, Česká republika
IČO: 47675977, DIČ: CZ699002915
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 767
Telefon: +420 596 166 111, Fax: +420 596 116 748
E-mail: obchod@awt.eu

AWT Čechofracht a.s.

Pernerova 676/51, Praha 8
PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 00001066, DIČ: CZ00001066
Společnost zapsaná v OR vedeném
MS v Praze, oddíl B, vložka 416
Telefon: +420 224 956 000
E-mail: obchod@awt-cechofracht.cz

AWT Coal Logistics s.r.o.

Pernerova 676/51, Praha 8
PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 01555561, DIČ: CZ01555561
Společnost zapsaná v OR vedeném u
MS v Praze, spisová značka C 208307
Telefon: +420 224 956 000
E-mail: info@awt-coallogistics.cz

AWT ROSCO a.s.

Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská
Ostrava, PSČ 702 00, Česká republika
IČO: 47473070, DIČ: CZ47473070
Společnost zapsaná v OR vedeném
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3015
Telefon: +420 596 166 670, +420 596 166 673
E-mail: rosco@awt.eu
             cisteni@awt.eu

AWT Rekultivace a.s.

Dělnická 41/884, Havířov-Prostřední Suchá
PSČ 735 64, Česká republika
IČO: 47676175, DIČ: CZ47676175
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v
Ostravě, oddíl B, vložka 777
Telefon: +420 596 580 111
E-mail: obchod@awt-rekultivace.cz

 AWT Rail HU Zrt.

North Point Centre Office Building
Róbert Károly krt. 64-66
H-1134 Budapest, Hungary
Telefon: +36 1 382 0922
E-mail: awt-rail-HU@awt.eu

AWT Rail SK a.s.

Cukrová 14, Bratislava
811 08, Slovenská republika
Telefon: +420 596 166 111
E-mail: kostelnik@awt.eu

 AWT Rail PL Sp. z o.o.

Ul. Wodzisławska 358, Rybnik
44-274, Polsko
Telefon: +420 596 166 111
E-mail: awt-pl@awt.eu