Stipendijní program

AWT podporuje studium vybraných učebních, maturitních a studijních oborů a tím rozvoj odborných dovedností žáků a studentů, kteří vědí, kam chtějí profesně směřovat a mají zájem uplatnit se v oblasti železniční dopravy.

Nabízíme studentům středních a vysokých škol zapojení do stipendijního program AWEŤÁK.
Žák – učeň či maturant, který podepíše smlouvu o stipendiu, získá během studia kromě finanční podpory na nákup učebních či pracovních pomůcek a úhradu nákladů na cestovné, ubytování apod., také možnost praktického vyučování na provozech AWT, brigád, stáží, exkurzí apod.

 

Pro školní rok 2017/2018 vyhlašujeme výběrové řízení pro zařazení do stipendijního programu.

 

UČŇŮM nabízíme podporu od 2. ročníku studia v preferovaných učebních oborech:

 • Elektrikář
 • Elektromechanik – sdělovací a zabezpečovací technika
 • Elektromechanik – stroje a zařízení
 • Mechanik opravář
 •  Železničář

 

STUDENTŮM STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL v některém z níže uvedených preferovaných maturitních oborů nabízíme podporu počínaje prvním ročníkem studia:

 • Dopravní prostředky
 • Dopravní provoz
 • Elektrotechnika – specializace „Elektrická trakce v dopravě“
 • Elektrotechnika a strojírenství
 • Management v dopravě
 • Mechanik elektronik
 • Mechanik elektrotechnik
 • Mechanik opravář
 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
 • Operátor provozu a ekonomiky dopravy
 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Strojírenství

 

Studentům VYSOKÝCH ŠKOL zařazeným do denního studia nabízíme kromě smluvního ujednání o stipendiu spolupráci na závěrečných pracích, možnost stáží, praxí, exkurzí, v neposlední řadě také pracovní uplatnění v rámci Absolventského programu.

Preferované studijní obory:

 • Dopravní inženýrství
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky (kolejová vozidla)
 • Dopravní stavby
 • Dopravní stavitelství
 • Dopravní technika a technologie (specializace Kolejová doprava; Technologie dopravy)
 • Konstrukční a procesní inženýrství (specializace Dopravní stroje a manipulace s materiálem; Technická diagnostika, opravy a udržování)
 • Strojírenství – Dopravní technika a technologie
 • Strojírenství – Dopravní stroje a manipulace s materiálem
 • Strojírenství – Konstrukce strojů a zařízení
 • Strojírenství – Technická diagnostika, opravy a udržování
 • Strojní inženýrství
 • Technologie a řízení dopravy


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ STIPENDIA
- zúčastnit se výběrového řízení a být vybrán
- podepsat smlouvu o stipendiu (u žáků do 18 let podepisuje zákonný zástupce)
- doložit potvrzení o studiu
- plnit prospěchové podmínky
- studovat preferovaný studijní obor
- studovat denně (nikoliv kombinované, večerní, distanční apod. studium)
- mít dobrý zdravotní stav

 

PŘIHLÁŠKU MOHOU PODAT
- UČNI, kteří úspěšně zakončili první ročník
- MATURANTI, kteří ve školním roce 2017/2018 zahájí studium na střední škole
- VYSOKOŠKOLÁCI po úspěšném ukončení prvního ročníku

PŘIHLÁSIT SE do Stipendijního programu můžete prostřednictvím emailu: kariera@awt.eu

Další detaily o stipendijním programu AWEŤÁK vám poskytnou zaměstnanci personálního oddělení na uvedených kontaktech ZDE .