Spolupráce se školami

Chceme být stále špičkou v oboru dopravy a logistiky a zaměstnávat znalé odborníky. Proto při přípravě studentů spolupracujeme s předními technickými univerzitami a odbornými školami. Prostřednictvím různých forem spolupráce studentům nabízíme možnost získat informace z daného oboru či praktické zkušenosti.

Skupina AWT dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami a jejich studenty, kterým nabízí tyto formy spolupráce:

Zadání témat závěrečných prací, bakalářských a diplomových prací a odborná garance při jejich zpracování

Brigády, odborné stáže a praxe

Pro školy

  • exkurze
  • praktické vyučování na pracovištích společnosti
  • prezentace společností skupiny AWT v prostorách školy

Uplatnění absolventů škol ve skupině AWT

Do skupiny AWT každoročně nastupují absolventi středních a vysokých škol, kteří po absolvování zácviků zaměřených na získání příslušné odborné způsobilosti, adaptačních a rozvojových programů, uplatňují nabyté znalosti a zkušenosti na výkonných pozicích v jednotlivých oblastech činnosti společnosti, nebo na pozicích specialistů a techniků základní a střední úrovně řízení.

Máte zájem o spolupráci se skupinou AWT? V případě Vašeho zájmu o další formy spolupráce neváhejte a kontaktujte nás.